ADTTL

news and results from your local league

TeamDetail

Powered by Drupal
Sun, 01/06/2008 - 23:31 -- jpsnelson

Aldershot T.T. Results for Fleet CC D 2012/13


Week No.Home  Away
1Ash J28Fleet CC D
2Fleet CC D55Crawley Ridge B
3Ash K55Fleet CC D
5Cody F55Fleet CC D
6Fleet CC D73Ash H
7Cody D64Fleet CC D
8Fleet CC Dno resultno resultvacant
10Ash L64Fleet CC D
11Fleet CC D73Fleet CC C
13Cody E46Fleet CC D
14Fleet CC D73Frimley F
19Fleet CC D55Ash J
20Crawley Ridge B19Fleet CC D
21Fleet CC D55Ash K
23Fleet CC D73Cody F
24Ash H28Fleet CC D
25Fleet CC D55Cody D
27vacantno resultno resultFleet CC D
28Fleet CC D100Ash L
29Fleet CC C37Fleet CC D
30Fleet CC D82Cody E
31Frimley F37Fleet CC D